DOWNLOAD Babae Bantayan ang Eleksyon! Materials

Mahalaga ang papel ng bawat isa sa pagbabantay  – bago, sa araw, at pagkatapos ng eleksyon. Maghanda tayo sa pagtatanggol ng ating boto! Huwag hayaan na maluklok ang mga korap, lumalabag sa karapatang pantao, at nagdadala lamang ng pansariling interes, sa pamamagitan ng pandaraya sa eleksyon.

I-download dito ang mga resources na maaaring gamitin sa pagtatanggol ng boto at pagbabantay sa halalan: https://tinyurl.com/bnetresources

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap